HOSPITAL DE JOVE (CONSULTAS EXTERNAS)

En el nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital de Jove, ya se hace uso de las salas de espera que hemos equipado. Bancada modelo AVANT, de ACTIU

We have fitted out the waiting rooms at Jove Hospital. AVANT model benches from ACTIU.

Nous avons aménagé les salles d’attente de l’Hôpital de Jove. Bancs modèle AVANT de la société ACTIU.

No novo edifício do Ambulatório do Hospital de Jove, as salas de espera que equipamos já estão a ser utilizadas. Modelo de banca

我們已經為喬夫醫院的候診室裝修了。 ACTIU的AVANT模型工作台。

Actualizando…
  • No hay productos en el carrito.